Program lojalnościowy

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 

 1. Program lojalnościowy przeznaczony jest dla Kupujących posiadających Konto w sklepie Manufaktura Lwy Na Gzymsie.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Manufaktura Lwy Na Gzymsie Anna Trościańczyk.
 3. Program Lojalnościowy ma na celu wsparcie sprzedaży i aktywizację klientów sklepu Manufaktura Lwy Na Gzymsie.
 4. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia.
 5. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest założenie Konta poprzez rejestrację w sklepie oraz zrobienie zakupów. Klienci już zarejestrowanie nie muszą rejestrować się ponownie.
 6. Aby rozpocząć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym należy zarejestrować się w sklepie Manufaktura Lwy Na Gzymsie oraz dokonać zakupów.
 7. Każdy Uczestnik, który dokona zakupów w sklepie Manufaktura Lwy Na Gzymsie na kwotę minimum 10 zł, po potwierdzeniu wpłaty, otrzyma punkty na swoim koncie. Anulowanie lub nie opłacenie zakupów powoduje odjęcie naliczonych punktów.
 8. Punkty naliczane są:
  - Za każde 5 zł wydane w Sklepie w ramach pojedynczego zamówienia, Kupujący otrzyma 1 punkt.
  Za zapisanie się do newslettera Uczestnik otrzymuje 10 punktów. Przyznanie Punktów z tytułu zapisania się do newslettera następuje niezwłocznie, w sposób automatyczny, nie później niż w ciągu 7 dni po zapisaniu się przez Kupującego do newslettera.
  Za wystawienie opinii o produkcie, która zostanie zaakceptowana przez administratora uczestnik otrzymuje 3 punkty. Punkty przysługujące Kupującemu z tytułu dodania opinii zostaną przyznane niezwłocznie, w sposób automatyczny, nie później niż w ciągu 7 dni po dodaniu opinii przez Kupującego. Sprzedawca zwraca uwagę, że może nie zaakceptować opinii, która zawiera treści bezprawne lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  - Wielokrotność kwoty 5 zł powoduje wielokrotność liczby otrzymanych punktów.
 9. Punkty za złożone zamówienie będą przysługiwać Kupującemu wyłącznie w przypadku, w którym Sprzedawca zawrze z Kupującym umowę sprzedaży. Punkty zostaną przyznane Kupującemu automatycznie, w terminie realizacji zamówienia.
 10. Do wyliczenia liczby Punktów przysługujących za złożone zamówienie brane są pod uwagę wyłącznie środki pieniężne wydane przez Kupującego na towary zamówione w Sklepie bez wykorzystania Punktów, oraz bez uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem towaru, takich jak np. koszt dostawy.
 11. Uzyskiwane przez Kupującego Punkty składają się na jedną pulę.
 12. Aktualna liczba zebranych przez Kupującego Punktów będzie widoczna w Koncie. Sprzedawca może także informować Kupującego o zmianie liczby zgromadzonych Punktów poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego przypisany do jego Konta.
 13. Kupujący może uzyskać obniżenie ceny towaru objętego Programem lojalnościowym, w ten sposób, że finalna cena tego towaru wyniesie 0,01 zł, wykorzystując Punkty.
 14. Liczba Punktów pozwalająca na obniżenie ceny w sposób wskazany w powyższym ustępie wskazana jest w Sklepie, przy danym towarze.
 15. W przypadku, w którym Kupujący zadecyduje o wykorzystaniu Punktów, zniżka wynikająca z ich wykorzystania będzie naliczana automatycznie, tj. odejmowana od ceny zamawianego towaru.
 16. Punkty mogą zostać wykorzystane przez Kupującego podczas składania zamówienia na towary opłacane bez użycia Punktów, których łączna cena wynosi nie mniej niż 50 zł.
 17. Sprzedawca ma prawo anulować Punkty:
  1. naliczone za zamówienia, za które Sprzedawca zwrócił Kupującemu wpłacone za towar środki pieniężne (np. w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego);
  2. przyznane pomimo nieskutecznego opłacenia zamówienia (co nie oznacza braku możliwości nabycia Punktów ponownie, w wyniku prawidłowego opłacenia zamówienia);
  3. przyznane za powtórny zapis do newslettera;
  4. przyznane za dodanie opinii, co do której Sprzedawca stwierdził, iż zawiera ona treści bezprawne lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 18. Punkty zgromadzone w Programie lojalnościowym można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 19. Reklamacje:
  - O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.
  - Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.
  -  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 20. Postanowienia końcowe:
  - Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: ania@manufakturalwynagzymsie.com
  - Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
  - W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Manufaktura Lwy Na Gzymsie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl