Regulamin Kart Podarunkowych, voucherów

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Manufaktura Lwy Na Gzymsie Anna Trościańczyk, NIP 8451886547, Regon 520296819, prowadząca sklep internetowy pod adresem manufakturalwynagzymsie.com
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej (w wersji papierowej) i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty Podarunkowej w wyżej wskazanym sklepie internetowym.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.
 4. Wartość dostępnych Kart Podarunkowych: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 6. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 90 dni od dnia jej sprzedaży.
 7. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej, w terminie określonym na karcie, jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

II. Realizacja Karty Podarunkowej

 1. Posiadacz Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie na wszystkie towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
 2. Każda Karta Podarunkowa wyposażona jest w unikatowy kod rabatowy rejestrowany w systemie sklepu Wydawcy.
 3. Podany na Karcie Podarunkowej kod rabatowy jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 4. Aby wykorzystać Kartę Podarunkową należy wpisać podczas składania zamówienia podany kod rabatowy w odpowiednim polu w koszyku.
 5. Karty Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy.
 6. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty Podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy.
 7. Zabrania się odsprzedawania kart podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Kartę Podarunkową jak również posiadacz Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Karty Podarunkowej stanowi potwierdzenie, że kupujący oraz posiadacz Karty Podarunkowej akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.